W związku z Państwa interakcjami z nami, w tym wizytą na tej stronie internetowej, przetwarzamy Państwa dane osobowe. Poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Państwa danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”). Jeśli podają nam Państwo dane innej osoby, muszą Państwo zapewnić, że taka osoba otrzymała tę politykę prywatności. Prosimy też, aby osoby w wieku poniżej 16 lat nie przekazywały nam swoich danych bez uprzedniej zgody rodzica lub opiekuna.

1. Kto jest administratorem danych osobowych i jak się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych jest Elcamp RV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Krakowie, ul. Tyniecka 118 E, 30-376 Kraków („Spółka”, „my”, „nas”). Ze Spółką można skontaktować się poprzez e-mail: rodo@elcamp.pl. Spółka jest niezależnym podmiotem, działającym na podstawie stosownych umów w zakresie sprzedaży pojazdów typu kamper i przyczep kempingowych, części i akcesoriów do pojazdów. Sprzedaż jest prowadzona stacjonarnie w siedzibie Spółki i poprzez sklep internetowy, dostępny pod adresem: https://sklep.elcamp.pl/. Przedmiotem działalności jest także serwis pojazdów kempingowych, samochodowych rożnego typu i przeznaczenia, w tym dostawczych oraz powypadkowa naprawa pojazdów kempingowych.

Politykę prywatności naszego sklepu internetowego: https://sklep.elcamp.pl/ znajdą Państwo na stronie internetowej: https://sklep.elcamp.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/14

2. Skąd pozyskujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa w sytuacji, gdy się Państwo z nami kontaktują i podają informacje o sobie np. w celu uzyskania informacji o pojeździe, świadczonych przez nas usługach czy innych kwestiach lub biorąc udział w organizowanych przez nas wydarzeniach czy konkursach. Dane możemy pozyskiwać też z innych źródeł, w tym z naszego Centrum Napraw Samochodowych, z którego usług Państwo korzystają, od podmiotów świadczących usługi finansowe lub naszych partnerów marketingowych, a także z publicznie dostępnych rejestrów (np. CEIDG). Możemy pozyskać dane, gdy zapisują się Państwo do naszego Newslettera. Dane możemy też pozyskiwać z plików cookie używanych na tej stronie oraz umieszczanych w kampaniach marketingowych kierowanych do Państwa (np. drogą e-mail). Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookie można pozyskać z Polityką cookies zawartą w pkt 10 niniejszej Polityki prywatności.

3. Jakie dane przetwarzamy?

Dane przez nas przetwarzane obejmują imię i nazwisko, tytuł zawodowy, datę urodzenia, zawód wykonywany, numer telefonu, adres email, miejsce zamieszkania, numer PESEL, dane dot. dowodu osobistego, prowadzonej działalności gospodarczej (jej nazwa, adres, NIP, REGON), czy kontaktują się z nami Państwo prywatnie, czy w imieniu firmy, Państwa zainteresowania, w tym preferowane pojazdy i funkcjonalności,  planowany najbliższy zakup pojazdu, preferowaną lub wybraną metodę płatności oraz finansowania, a także informacje o profilu w mediach społecznościowych, jeśli kontaktują się Państwo z nami tą drogą oraz treść Państwa opinii i komentarzy na naszych profilach.

Przetwarzamy również historię Państwa relacji z nami – treść naszej korespondencji z Państwem oraz historię Państwa wizyt w naszym salonie, informacje o Państwa jazdach testowych, numer VIN zakupionego pojazdu, jego numer rejestracyjny, model i konfigurację, data zamówienia, dostawy, rejestracji, cena z cennika, informacje na temat gwarancji,  dane o posiadaczu samochodu, wartości rezydualnej, opcjonalne dane w ramach ubezpieczenia, informacje o zakupionych częściach, innych produktach i usługach, historię serwisowania i gwarancji oraz reklamacji, a także Państwa numer identyfikacyjny i numer umowy. 

W przypadku skorzystania przez Państwa z  serwisu pojazdów prowadzonego przez Spółkę, celem przeglądu lub naprawy Państwa pojazdu oraz w ramach obowiązującej gwarancji, możemy przetwarzać dane związane z wykorzystaniem tego pojazdu i jego poszczególnych elementów przez Państwa.

4. W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane? 

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

– świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym udostępniania treści na tej stronie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonania łączącej Państwa z nami umowy;

– przygotowania dla Państwa oferty, umowy oraz zawarcia umowy z Państwem (np. dotyczącej zakupu samochodu, serwisu, zakupu usługi) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; podanie danych koniecznych do zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować odmowę zawarcia umowy;

– wypełnienia naszych obowiązków prawnych związanych np. z rachunkowością, podatkami, a także jeśli zostaniemy zobowiązani do przekazania Państwa danych przez uprawnione organy czy sądy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

– utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania oraz przesyłania Państwu informacji o naszych ofertach czy promocjach, przesyłanie Newslettera do zainteresowanych osób, jak również w innych celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1  lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu; podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak konieczne abyśmy mogli pozostać z Państwem w kontakcie oraz udzielić Państwu odpowiedzi;

– badania Państwa satysfakcji z naszych produktów i usług, a także ulepszania naszej oferty i sposobu działania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;

– ustalania, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu;

– zapewnienia sprawnego działania tej strony internetowej, dostosowania jej do Państwa preferencji, monitoringu jej wykorzystania i interakcji z poszczególnymi jej częściami, w celu jej rozwijania i ulepszania – na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, czyli naszego uzasadnionego interesu. 

Możemy także zbierać i przetwarzać Państwa dane w innych celach – w takim przypadku będziemy Państwa informować o takich celach i podstawach prawnych przetwarzania w momencie skierowania do Państwa prośby o podanie danych lub w przekazywanych Państwu dokumentach.

Państwa dane, które przetwarzamy, możemy wykorzystywać do identyfikacji Państwa zainteresowań oraz zapotrzebowania i stworzenia na tej podstawie Państwa profilu, aby na jego podstawie dopasowywać do Państwa zainteresowań kierowaną do Państwa komunikację marketingową. Jednak nie będziemy wobec Państwa podejmować żadnych zautomatyzowanych decyzji. 

Do celów marketingu naszych produktów i usług korzystamy również z narzędzi Facebook (w tym Instagram), które rejestrują Państwa aktywności na tej stronie do optymalizacji wyświetlania Państwu reklam i tworzenia tak zwanych nietypowych grup odbiorców reklam na Facebooku  (np. na podstawie Państwa kliknięć na naszej stronie zbieranych przez Facebook Pixel lub innych narzędzi związanych z działaniem Facebooka). W zakresie przetwarzania polegającego na zbieraniu i przekazywaniu danych z naszych stron do Facebooka, spółka Facebook Ireland Limited, z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jest wraz z nami współadministratorem Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje w zakresie współadministracji znajdziecie Państwo tutaj: 

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum,  zaś informacje o przetwarzaniu danych przez Facebooka wraz z informacjami o sposobie, w jaki możecie Państwo wykonywać swoje prawa przewidziane w RODO względem Facebooka dostępne są pod tym adresem: 

https://www.facebook.com/about/privacy.  Wykorzystanie narzędzi odbywa się zgodnie z regulaminem określonym przez Facebooka.

5. Komu przekazujemy dane?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać do następujących kategorii podmiotów:  

– markom w ramach tzw. dealerstwa: Adria, Sun Living (podmiot: Adria Mobil, d.o.o.), Hymer, Eriba (podmiot Hymer GmbH & Co. KG), Westfalia (Westfalia Mobil GmbH), Globe-Traveller RV sp. z o. o.  (podmiot Elcamp RV sp. z o.o. w ramach SOBIESŁAW ZASADA Spółka Akcyjna S.K.A.), Bürstner (Bürstner GmbH & Co. KG), Egoe Nest i Egoe Life (Egoe Nest s.r.o., Egoe Life s.r.o.);

– punktom serwisowym i warsztatom;

– naszym partnerom handlowym;

– naszym dostawcom usług IT, w tym świadczącym usługi hostingu strony internetowej, dostarczającym i serwisującym nasze systemy informatyczne;

– spółkom prowadzącym portale społecznościowe, na których prowadzimy profile – Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube;

– serwisowi Otomoto.pl w ramach naszej sprzedaży pojazdów poprzez ten serwis;

 – naszym dostawcom rozwiązań internetowych i  marketingowych;

– naszym doradcom prawnym i podatkowym, audytorom, doradcom finansowym czy biznesowym;

– uprawnionym organom państwowym, sądom czy policji;

– zakładom ubezpieczeń;

– podmiotom zapewniającym finansowanie, w tym firmom leasingowym lub bankom;

– jeśli zdecydujemy się zbyć całość lub część naszego biznesu – ich nabywcom.

Nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

6. Zabezpieczenia danych

Spółka wprowadziła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Państwa dane będą przetwarzane w sposób bezpieczny, w szczególności aby nie miały do nich dostępu osoby trzecie, aby Państwa dane nie uległy zniekształceniu, zniszczeniu czy nieuprawnionemu ujawnieniu. Spółka zapewnia także, że również wszyscy dostawcy oraz podmioty, które mają dostęp do Państwa danych osobowych w naszym imieniu wprowadziły odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz przestrzegają zasad przetwarzania opisanych w niniejszej polityce.

Niemniej jednak, przesyłanie danych osobowych za pomocą Internetu nigdy nie jest wolne od ryzyka. Jeśli otrzymują Państwo dostęp do naszych zasobów zabezpieczonych hasłem, będziemy przechowywać Państwa hasło w sposób zapewniający jego poufność i prosimy, aby Państwo nikomu go nie udostępniali.

7. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania:

– w przypadku umowy o korzystanie z tej strony internetowej – przez okres jej obowiązywania oraz po nim przez okres przedawnienia roszczeń;

– w przypadku złożenia Państwu oferty – przez okres jej obowiązywania oraz później przez okres do upływu przedawnienia roszczeń związanych z ofertą;

– w przypadku zawarcia z Państwem umowy (zakupu samochodu, jazdy testowej, innej umowy) – przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń;

– w przypadku konieczności wypełnienia obowiązków prawnych na nas ciążących – przez okres wymagany przepisami, w szczególności prawa podatkowego i o rachunkowości;

– w przypadku przesyłania do Państwa komunikacji marketingowej, a także badania satysfakcji, ulepszania usług i oferty – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych;

– w przypadku plików cookies – zgodnie z Polityką cookies, zawartą w pkt 10.

8. Jakie są Państwa prawa?

W zakresie i na zasadach określonych w RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych (Art. 15 RODO);

– prawo do sprostowania swoich danych oraz ich uzupełnienia (Art. 16 RODO); prosimy o informowanie nas o zmianie Państwa danych, aby móc je zaktualizować, a także o ewentualnych zmianach Państwa preferencji co do kontaktu;

– prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (Art. 17 RODO);

– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (Art. 18 RODO);

– prawo do przenoszenia Państwa danych (Art. 20 RODO).

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, zostaniecie Państwo o nią poproszeni i możecie taką zgodę wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami pod adresem podanym powyżej.

Informujemy także, że mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Art. 21 RODO)

Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu – w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, Państwa dane nie będą dalej przetwarzane w takim celu. 

W przypadku chęci rezygnacji z komunikacji marketingowej, mogą Państwo zawsze skorzystać z odpowiedniego linku rezygnacji umieszczonego w treści wiadomości.